ĐUA TOP BANG HỘI HÙNG MẠNHThời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 04/07/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/07/2019

Phần Thưởng:


Top Bang Hội Phần thưởng
Top 1 BOSS
Top 2 CHAPCASV