ĐUA TOP CHỦNG TỘCThời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 04/07/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 14/07/2019


Nội Dung:

- Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên .
-
Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .

Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng Vpoint
1 DW : Clown - DK : Meliiodas - EF : BuffXinh - MG : XXTUTHANXX - DL : HoangDiee - Sum : SumMaster - RF : ThuyAdam
2 DW : Taodan84 - DK : DoubleKill - EF : BoMann - MG : xxMGxx - DL : GoKu - Sum : ChiChi - RF : Zaytsev