Nạp Mốc Nhận Quà Hấp Dẫn


Mốc Phần thưởng nhận ngay khi nạp đủ không cần chờ kết thúc TOP
500.000 Nhận 1 Lông vũ hoặc HHHT
1.000.000 Nhận 3 Lông vũ hoặc HHHT
Lưu ý Nhận ngay khi nạp đủ mốc. Chuyển khoản ATM thêm 20%