Thông báo: Máy chủ mới TARKAN - Open Beta 04/07/2019
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.